POLAT MADEN olarak kalite politikamız,

 

 • Madencilik sektöründe faaliyet gösteren kuruluşumuzun ürün ve hizmet kalitesini, müşterilerin istekleri ve beklentileri doğrultusunda en üst düzeyde sağlamaya çalışmak ve sürekli iyileştirmek,

 

 • Müşteri isteklerini ilk seferde ve doğru tespit etmek, müşterilerine istenen ürün ve kalite şartlarında uygun değerde ürün ve hizmet sunmak,

 

 • Müşterilerinin isteklerini, belirlenen taahhütlere uygun olarak, planlanan zamanda ve ön görülen şartlarda yerine getirmek,

 

 • Kalite Yönetim Sistemi şartlarına her koşulda uygunluğunu, sürekli iyileştirilmesini ve çalışanların yönetim sisteminin işleyişine aktif olarak katılımını sağlamak,

 

 • Gerekli tüm yasal şartlara uymayı ve gereklilikler doğrultusunda mevcut insan, alt tapı ve çalışma ortamı kaynaklarını sağlamak, yönetmek ve sürekli iyileştirmek,

 

 • Çalışanların verimliliğini ve işleyişe katkısını sağlayabilmek amacıyla eğitimlerle sürekli gelişimini ve bilinçlendirilmesini sağlamak,

 

 • Kalite adına sistemin işleyişine katkıda bulunacak ve sistemi geliştirecek yatırımdan kaçınmamak,

 

 • Kullandığımız doğal kaynakları,  en az fire oluşturacak şekilde kullanmak ve maksimum düzeyde geri dönüşümünü sağlamak, üretimden kaynaklanan çevre etkilerini en aza minimum düzeyde tutmak için gerekli önlemleri almak ve bu konuda kuruluşumuz bünyesinde yeterli seviyede çevre bilinci oluşturmak,

 

 • İş güvenliğini her koşulda ön planda tutmak, gerekli iş güvenliği ihtiyaçlarını, insan, alt yapı ve çalışma ortamını belirlemek ve ihtiyaçları maksimum düzeyde sağlamak,

 

 • İş güvenliğinin kuruluşumuz içerisinde etkin bir şekilde uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması için üst yönetim dâhil tüm çalışanların gerek pratik gerekse de teorik eğitimlerle bilinçlendirilmesini sağlamak,

 

 • Sektördeki başarısını her geçen gün daha da arttırarak sektöründe daima tercih edilen bir kuruluş olmak ve bu sayede yurt içi ve yurt dışı pazar payını sürekli arttırmayı hedefleyen bir kuruluş olmak,

 

 • Müşterilerden gelen şikâyet, eleştiri ve önerilere her zaman açık olmak, önemsemek ve etkin bir şekilde ele alıp değerlendirerek iyileştirme için fırsat olarak kabul etmek,

 

 • Ürün ve hizmet kalitesinin her zaman arkasında durmak.

 

Amacımız, sektördeki başarısını her geçen gün daha da arttırarak maden sektöründe daima tercih edilen ve bu sayede pazardaki payını sürekli arttırmayı hedefleyen bir kuruluş ve marka olmaktır.

 

POLAT MADEN yönetimi, yukarıda tanımlanan taahhütleri gerçekleştirmek ve kalite adına gerekli her türlü insan, alt yapı ve çalışma ortamına ilişkin kaynakları mevcut imkânlar çerçevesinde sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi görev bilecektir.